De gemeente Goes denkt na over een andere manier om het afval in te zamelen. 

Goesenaren kunnen sinds 1 januari hun drankkartons inleveren met het kunststof, maar dat is niet genoeg. De gemeente staat momenteel nog hoog in het lijstje met het aantal kilo’s per huishouden. Ze gaat onderzoeken hoe dat omlaag kan.

Reinigingskosten

Omgekeerd inzamelen, waarbij het restafval moet worden weggebracht, is een mogelijkheid. Diftar is een andere. Daarbij betalen inwoners voor de hoeveelheid restafval die ze weggooien.
Volgens Meeuwisse kan het systeem niet 1-2-3 op de schop. “Als je kiest voor diftar heb je minstens een jaar nodig. Maar dat er iets gaat veranderen, is zeker. Als we op dezelfde manier doorgaan, moeten de reinigingskosten omhoog.”