Handtekeningenactie voor asielzoekers Yerseke

Anneke Jumelet uit Yerseke verzamelt handtekeningen om opvang van asielzoekers mogelijk te maken in het leegstaande Vredelust in Yerseke. 

In haar brief aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) schrijft Jumelet woensdag dat ze niet wil beginnen met de vraag naar tegenstand, maar met handtekeningen de stem wil laten horen van mensen die willen bijdragen aan de opvang van vluchtelingen.

"Eerst dacht ik zo’n 25 handtekeningen op te halen in mijn vriendenkring", schrijft Jumelet. "Zonder dat ik langs de deuren’ ben gegaan is het aantal handtekeningen in een week tijd al opgelopen tot boven de vijftig."

"Ik weet zeker dat dit aantal meer dan verdubbeld kan worden wanneer actief contact zou worden gezocht met de bewoners van Yerseke."

Doelloos

De ondertekenaars hebben volgens Jumelet voor ogen dat Vredelust niet doelloos leeg staat, maar ruimte biedt aan vluchtelingen.

"Zij krijgen aandacht en begeleiding van voldoende vrijwilligers. Tijdens de crisisopvang in Kruiningen waren er zoveel vrijwilligers dat er een wachtlijst moest worden aangelegd."

De betrokken instanties moeten beoordelen hoeveel mensen er gehuisvest kunnen worden in Vredelust, aldus de Yersekse. "Met bouwkundige aanpassingen kan het gebouw geschikt gemaakt worden voor bewoning."

Verplicht

De ondertekenaars vinden dat er iets moet worden gedaan aan de vluchtelingenproblematiek in de wereld en dat ook Yerseke daaraan een bijdrage moet leveren. 

"Het Westen is mede debet aan de onstabiele situatie in de regio waar nu oorlog is. De opvang van vluchtelingen is moreel verplicht en goed integreren is onze gezamenlijke plicht."

Jumelet stuurt de handtekeningen volgende week naar het COA.

Lees meer over:
Tip de redactie