Voorstel voor bijdrage van vier miljoen aan Vlissingen

De inspecteur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt voor 4.166.000 euro bij te dragen aan de gemeente Vlissingen vanwege haar financiële problemen. Dat blijkt vrijdag uit het rapport dat de inspecteur maakte, als onderdeel van de aanvraag van de Artikel 12-status door Vlissingen.

In de zomer beslist de minister over de hoogte van de uitkering. “Ik verwacht dat de minister dit bedrag overneemt”, zegt hoofd bedrijfsvoering Herbert Moerdijk van de gemeente Vlissingen vrijdag.

Vanwege de grote financiële problemen waarmee Vlissingen kampt, heeft de gemeenteraad de Artikel 12-status aangevraagd. Een gemeente krijgt dan extra geld uit het gemeentefonds, maar komt onder streng financieel toezicht van de provincie en het ministerie te staan.

De inspecteur heeft de situatie van de gemeente Vlissingen onder de loep genomen en acht dat het de komende jaren moet lukken om alle maatregelen voor een financieel gezonde gemeente in kaart te hebben. Daarna heeft Vlissingen nog tien jaar de tijd om financieel op eigen benen te staan.

Burgers

Vlissingen moet haar uitgaven en inkomsten in balans krijgen en haar schulden – ongeveer 230 miljoen euro – terugdringen. Ze heeft al een pakket aan bezuinigingen, onder meer op cultuur, sport en de ambtelijke organisatie, gepresenteerd.

De inspecteur denkt dat er wellicht nog te besparen is op de clusters Werk en Inkomen, Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd, Educatie, Openbare orde en veiligheid en Infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Om inkomsten te generen moet Vlissingen de ozb (onroerendezaakbelasting) in vier jaar laten stijgen tot honderdvijftig procent van het landelijk gemiddelde. De verhoging betekent volgens de huidige gegevens dat een Vlissinger die nu gemiddeld jaarlijks 206 euro betaalt in 2020 gemiddeld 228 euro kwijt is, aldus de gemeente.

Schuld

Om de schulden aan te pakken herziet Vlissingen onder meer de grondexploitaties. Ook verkoopt ze bijvoorbeeld panden die ze niet meer nodig heeft.

De gemeente lijdt een miljoenverlies op de ontwikkeling van het Scheldekwartier. “Dat is driekwart van het probleem met onze grondexploitatie”, legt wethouder financiën John de Jonge uit.

Het ministerie draagt normaal gesproken nooit bij aan tekorten op grondexploitaties. Ze ziet dit als een ondernemersrisico dat gemeenten zelf moeten oplossen.

Maar daarover wil de gemeente verder praten met de provincie en het ministerie, aldus de wethouder. “Bij de ontwikkeling van het Scheldekwartier spelen niet alleen Vlissingse belangen, dus we vinden het een beetje eenvoudig om dat risico alleen bij Vlissingen neer te leggen.”

Reactie

De Vlissingse gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Zeeland moeten binnen twee maanden op het rapport reageren.

De gemeenteraad houdt op 18 februari een eerste debat over het rapport. “De problemen zijn groot en complex”, aldus De Jonge. Hij benadrukt dat het vele jaren zal duren om Vlissingen weer financieel gezond te krijgen.

Inmiddels heeft de gemeenteraad ook voor 2016 de Artikel 12-status aangevraagd.

Lees meer over:
Tip de redactie