Twijfels over nieuwe hoogspanningsverbinding

Het college van Gedeputeerde Staten, de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) willen meer duidelijkheid over nut en noodzaak van de nieuwe 380kv-hoogspanningsverbinding. 

Deze moet komen tussen Borssele en Rilland, naast de bestaande lijn. 

De provincie en gemeenten hebben een brief geschreven aan het ministerie van Economische Zaken. "U heeft aangegeven dat de nieuwe 380Kv-verbinding nodig is vanwege capaciteit- en onderhoudsproblemen van de bestaande verbinding. Zonder verdere gegevens is dit voor ons moeilijk te beoordelen", schrijven ze hierin.

Ze zijn teleurgesteld dat de nieuwe verbinding niet ondergronds kan worden aangelegd. "Hierdoor zal het debat zich nog meer richten op nut en noodzaak van deze verbinding."

Overbodig

ZMf gaat daar in een brief aan de commissie ruimte van Provinciale Staten al op in. Volgens de milieufederatie is de verbinding tussen Borssele en het nog te bouwen hoogspanningsstation in Rilland overbodig, omdat het bestaande net kan worden verzwaard.

Er zou dan genoeg capaciteit zijn voor de stroom die in het Sloegebied en Kanaalzone op het net wordt gezet.

Windpark

De provincie en gemeenten vragen of de 1.400 megawatt, die het nog te bouwen offshore-windpark Borsele gaat leveren, direct kan worden getransporteerd naar Rilland in plaats van (eerst) naar het station in Borssele.

Volgens ZMf kan dat. Ze baseert zich daarvoor op eigen berekeningen en onderzoek. De 380Kv-verbinding zou dan kunnen worden geschrapt. 

In de commissie ruimte van Provinciale Staten geven het ministerie van Economische Zaken en elektriciteitstransporteur Tennet vrijdag uitleg over de nieuwe verbinding.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie