Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes heeft in 2014 een verlies geleden van ruim dertien miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag van het ziekenhuis met vestigingen in Goes en Vlissingen.

Het document is met een vertraging van een halfjaar gepubliceerd.

Ondanks het slechte resultaat gloort er volgens Claudia Brandenburg van de raad van bestuur "hoop". Zij zegt dat het resultaat over vorig jaar aanmerkelijk beter zal zijn dan in 2014.

In 2015 zijn maatregelen genomen om de kosten te reduceren. "Er zijn realistische keuzes gemaakt, die passen bij het ADRZ. Deze hebben inmiddels geleid tot een structurele kostenverlaging van enkele miljoenen."

Tot de bezuinigingsmaatregelen behoren onder meer het schrappen van 100 van de 1.600 banen, het stoppen met externe inhuurkrachten en de keuze om het ziekenhuis op Walcheren niet nieuw te bouwen, maar de huidige locatie te verbouwen, onder meer via een crowdfundingsactie.

Lage tarieven

"Naast hoge kosten hadden we de afgelopen jaren te maken met te lage tarieven van de zorgverzekeraars. Overleg heeft ertoe geleid dat de tarieven worden aangepast voor de jaren 2016 tot en met 2018. Daardoor kunnen we in 2016 een aantal urgente investeringen uitvoeren. Ook dat is een belangrijke stap richting herstel", staat te lezen in het jaarverslag.