De zorgen van commissaris van de koning Han Polman over de problemen met de kerncentrales in het Belgische Doel zijn er de laatste weken niet minder op geworden.

Begin december werd in Provinciale Staten gesproken over het verlengen van de levensduur en de problemen met de kerncentrales, die net over de grens met Zeeland liggen. Toen zei Polman weinig te kunnen doen, omdat (internationale) instanties beoordelen of de Belgische centrales langer mogen openblijven en er geen inspraakmogelijkheid is.

Incidenten

Sinds die discussie is er echter nog een aantal incidenten geweest bij de kerncentrales. Zo werd Doel 1 dit weekeinde wederom stilgelegd vanwege een technisch probleem.

“De oorzaak lag steeds niet in de nucleaire sfeer, maar de cumulatie van incidenten heeft gevolgen voor de zorg die je hebt”, zei Polman dinsdagmiddag.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft na de discussie in Provinciale Staten een brief geschreven aan minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu waarin ze haar zorgen over de situatie uit.

Bijeenkomst

Er komt binnen afzienbare tijd bovendien een informatiebijeenkomst in Zeeland over het verlengen van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2. Zowel Electrabel, eigenaar, als het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) werkt daaraan mee.

De precieze datum van de bijeenkomst is nog niet bekend.