De vluchtelingen in de Zeelandhallen kunnen voor kleren en andere goederen niet meer aankloppen bij de Ruilwinkel in de Couwervestraat in Goes. 

De winkel heeft afspraken gemaakt met de Welkomwinkel van het Rode Kruis aan de Albert Plesmanweg. Deze is afgelopen zomer opgezet om kleding en andere zaken in te zamelen voor de vluchtelingen in de noodopvanglocatie.

Bewoners van de Zeelandhallen kunnen vanaf nu alleen nog daar terecht als ze iets nodig hebben. Als de Welkomwinkel gebrek heeft aan kleding of spullen, zorgt de Ruilwinkel daarvoor.

Schenking

Er is momenteel vooral behoefte aan mannenkleding in de maten S en M en aan sportschoenen. Goesenaren kunnen deze kledingstukken afgeven bij de Ruilwinkel. Zij krijgen hiervoor dan geen punten, die ze normaal wel krijgen als ze spullen brengen. De kleding wordt gezien als een schenking.

De beslissing om vluchtelingen voortaan te weren uit de Ruilwinkel is eind december genomen. Volgens de vrijwilligers werd het daar op momenten te druk, waardoor de veiligheid in het gedrang kwam, en namen de vluchtelingen naast kleding ook spullen mee die niet waren toegestaan in de Zeelandhallen.