Onder regie van de gemeente Goes vond dinsdag een grote controle plaats in een restaurant in Goes. Dat gebeurde naar aanleiding van signalen van ondermijning. 

Bij ondermijnende criminaliteit gebruikt de onderwereld de bovenwereld. Bijvoorbeeld ambtenaren of makelaars scheppen bewust of onbewust mogelijkheden voor illegale praktijken door een vergunning te verlenen of een pand te verkopen aan criminelen. Dit kan ook onder dwang gebeuren.

Onder meer de gemeente Goes, de politie, de belastingdienst en de inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleerden de Goese zaak op naleving van de eisen omtrent vergunningen en andere wet- en regelgeving.

Zo was er aandacht voor de identiteit van het personeel, brand- en voedselveiligheid en de bouwtechnische aspecten van het pand. 

Serieus

"Signalen die kunnen duiden op ondermijning nemen we serieus, en we pakken de verschillende overheidsdiensten in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk aan", laat burgemeester René Verhulst van Goes woensdag via een woordvoerder weten.