RWS versnelt huisvesting vergunninghouders Kapelle

Woningcorporatie RWS versnelt de huisvesting van vergunninghouders in de gemeente Kapelle. "Zo hebben we drie extra gezinswoningen beschikbaar gesteld", laat RWS dinsdag weten.

Het gaat om twee woningen die normaal gesproken in de verkoop zouden gaan. Eerder kocht de corporatie al een woning speciaal aan. Een vergunninghouder is een asielzoeker die een verblijfsstatus heeft gekregen.

"We doen dit, zodat onze reguliere woningen beschikbaar blijven voor onze ingeschreven woningzoekenden en om te voorkomen dat wachttijden oplopen", aldus RWS-directeur Maarten Sas. RWS maakt afspraken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over het plaatsen van vergunninghouders in deze woningen.

"Onze voorkeur gaat uit naar grote gezinnen, omdat we veel eengezinswoningen hebben en deze beschikbare ruimte optimaal willen benutten. Daarnaast hebben we minder woningen uit ons reguliere woningbestand nodig als we vergunninghouders samen plaatsen."

Doorstroming

De gemeente Kapelle is volgens de corporatie blij met de versnelde huisvesting. Eerder liet burgemeester Anton Stapelkamp van Kapelle al weten dat de gemeente hierover in gesprek ging met de corporatie.

Door vergunninghouders sneller een woning toe te wijzen, vindt er meer doorstroming plaats in de asielzoekerscentra. Dit jaar heeft RWS in de gemeente Kapelle in totaal 41 vergunninghouders woonruimte aangeboden. De corporatie heeft hiervoor elf woningen nodig.

Het vestigen van vergunninghouders is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Voor de huisvesting van vergunninghouders stelt de Rijksoverheid aantallen mensen per gemeente vast. Woningcorporaties zijn hierbij de belangrijkste partners. De gemeente maakt afspraken met de woningcorporatie over het beschikbaar stellen van woningen.

Lees meer over:
Tip de redactie