Jagen op damherten mag niet in Zeeland. De provincie had er in juni toestemming voor gegeven, maar die is woensdag vernietigd door de rechtbank in Breda.

Damherten zijn een beschermde diersoort. In principe mag er dus niet op gejaagd worden. Provincies mogen wel ontheffing verlenen voor de jacht, wanneer er zo veel dieren zijn dat hun welzijn in gevaar komt.

''Dit is in dit geval niet aangetoond'', aldus de rechters. Stichting De Faunabescherming was naar de rechter gestapt om de jacht te voorkomen.

Zeeland mocht ook geen toestemming geven voor het jagen op grauwe ganzen en Canadese ganzen. Er zijn weliswaar steeds meer vogels en ze richten steeds meer schade aan landbouwgewassen aan, maar de jagers wilden de vogels vangen met fuiken en kooien, en dat mag niet.