De wijk Witte Molen in Rilland wordt begin 2016 op drie punten aangepakt. De gemeente Reimerswaal vernieuwt de riolering, de straten krijgen een nieuwe inrichting en er komt meer groen.

Dit project moet de kans op wateroverlast en de parkeerdruk verminderen.

De gemeente heeft 677.200 euro beschikbaar gesteld voor deze werkzaamheden. Dit project voor Witte Molen is een proef waarbij, in samenwerking met de wijkbewoners en woningcorporatie R&B Wonen, de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht en de riolering wordt vervangen.

Overleg

Er is actief overleg geweest tussen de gemeente Reimerswaal en de buurtcommissie. Als afsluiting van het ontwerptraject is er op 9 april een bewonersavond geweest en is het definitieve ontwerp gepresenteerd aan de inwoners.

Bij de verdere voorbereidingswerkzaamheden betrekt de gemeente de bewoners ook. Wanneer de uitvoering begint, houdt de aannemer een bewonersavond om de wijkbewoners te informeren over de werkzaamheden.