Unanieme motie voor alternatief hoogspanning in Reimerswaal

De Reimerswaalse gemeenteraad dient dinsdagavond in haar raadsvergadering unaniem een motie in. Hierin draagt ze het college van burgemeester en wethouders op alternatieven te onderzoeken voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding in de gemeente. 

"De mogelijk realisatie van een 380 kv-verbinding creëert maatschappelijke onrust bij inwoners", aldus de partijen.

Ondergrondse aanleg

"Betrokken inwoners stonden aanvankelijk positief tegenover de genoemde ondergrondse en
onderwater alternatieven, waarmee het draagvlak voor de nieuwe hoogspanningsverbinding zou
worden vergroot", schrijven CDA, CU, Leefbaar Reimerswaal, VVD, SGP en PvdA maandag in de motie. "De minister concludeert op basis van de huidige rapporten voor het tracé door Reimerswaal dat er geen mogelijkheden zijn voor ondergrondse aanleg."

De partijen stellen dat er geen nader onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid van een onderwaterverbinding. "De mogelijkheden hiervoor zijn destijds mondeling en zonder onderbouwing afgedaan. Wij zijn van mening dat alle alternatieven afdoende onderzocht moeten worden."

Onderzoek

De partijen vinden dat gedegen onderzoek naar de mogelijkheid van een verbinding door het water, zoals de route over de bodem van de Westerschelde, als alternatief op een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding, onderdeel behoort te zijn van de voorbereidingen op de ruimtelijke procedure.

Daarom verzoekt ze het college het standpunt van de gemeenteraad bekend te maken bij de minister, de fracties in de Tweede Kamer en de projectorganisatie.

Lees meer over:
Tip de redactie