Vrijwilligers in de gemeente Goes komen maandagavond samen in Theater De Mythe. Daar vindt de jaarlijkse vrijwilligersavond van de gemeente plaats.

Het evenement is bedoeld als bedankje aan alle vrijwilligers bij verenigingen, stichtingen of een zorginstelling. De gemeente organiseert het evenement in samenwerking met de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO).

Na de opening door wethouder André van der Reest volgt er een theaterprogramma met Edsel en Juliet, het cabaretgezelschap De Hoesenaeren en de Gospel Queens.