Veel bewoners van de binnenstad in Goes hebben last van het uitgaanspubliek. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Goes naar de veiligheidsbeleving van bewoners en horecaondernemers in het centrum. 

Er zijn bijna 1400 vragenlijsten verstuurd. Een kleine 400 mensen hebben gereageerd. Daarvan zegt bijna twee derde overlast te hebben van het uitgaanspubliek, vooral de mensen die wonen op de kaden, Beestenmarkt, in de Sint Jacobstraat en aan de Oostwal.

Het gaat vooral om geluidsoverlast door schreeuwende en zingende mensen, maar ook wildplassen, openbare dronkenschap en het achterlaten van afval behoren tot de irritaties. De meeste overlast ervaren de mensen op vrijdag- en zaterdagavond tussen 2.00 uur en 4.00 uur.

Nachtrust

De helft van de mensen die heeft gereageerd zegt dat hun nachtrust er negatief door wordt beïnvloed. ‘Ook veroorzaakt de overlast gevoelens van onveiligheid en ergernis en frustratie’, is te lezen in de resultaten. Sommige respondenten zeggen zelfs te willen verhuizen.

Het onderzoek moet de basis worden voor een plan van aanpak om de overlast terug te dringen. Aan het plan werken naast de gemeente de politie, horecaondernemers en bewoners mee. Ze hebben dat deze zomer vastgelegd in de intentieverklaring ‘Kwaliteitsmeter veilig uitgaan’.