In de gemeente Veere komt één van de negen wandelingen die samen het Bert Haanstra Pad vormen, een eerbetoon aan de cineast.

De tocht voert wandelaars vanuit Veere via de werkhaven Oostwatering naar de Veerse Dam.

Haanstra zou op 31 mei 2016 honderd jaar zijn geworden. Ter gelegenheid daarvan verschijnt er volgend jaar onder meer een wandelgids met negen wandelingen op locaties waar hij heeft gefilmd.

In de gemeente Veere filmde Haanstra Delta Phase 1, een documentaire uit 1961 over de afsluiting van het Veerse Gat. Haanstra maakte hem destijds in opdracht.

Het college van burgemeester en wethouders stelt 2.500 euro beschikbaar voor het project. Met het geld wordt de wandelgids betaald, geschreven door Ronald van de Vate.

Hoewel ze zegt dat het om een beperkte doelgroep gaat, denkt het gemeentebestuur dat de route positieve publiciteit oplevert voor Veere: "Wellicht zijn er mogelijkheden voor een expositie in het Veers Museum".