De hoge instroom van vluchtelingen zorgt de komende vijf jaar voor een kleine opleving van het aantal inwoners in Zeeland.

Dat staat in de bevolkingsprognose, die het college van Gedeputeerde Staten dinsdag heeft vastgesteld.

In de vorige prognose, die eind 2014 is verschenen, was er nog geen sprake van deze lichte stijging. Ook volgens de nieuwe gegevens zet zich na 2020 echter een langzame daling in. "De verwachting is dat de bevolking in 2040 met 10.000 mensen tot 370.000 is gedaald", schrijven de onderzoekers in de inleiding.

Jongeren

Belangrijkste reden hiervoor is dat er op de lange termijn meer mensen overlijden dan er worden geboren. Ook trekken veel jongeren tussen de 15 en 24 jaar weg uit de provincie.

Ondanks de instroom van vluchtelingen blijft het aantal inwoners in de gemeenten Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland de komende jaren dalen. In Borsele, Noord-Beveland, Veere en Vlissingen staat er ook een bevolkingsdaling voor de deur en in Tholen blijft de bevolking tot 2025 licht groeien. Na 2025 is er alleen nog sprake van groei in de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal en Middelburg.

Vergrijzing

De samenstelling verandert 'drastisch', zeggen de onderzoekers. Er is de komende jaren sprake van een sterke vergrijzing en ontgroening.

Het duidelijkst is dat te zien aan de verdubbeling van het aantal 80-plussers. Het aantal jongeren en inwoners tussen de dertig en zestig jaar neemt af. De onderzoekers verwachten daarentegen dat het aantal Zeeuwen tussen de zestig en tachtig jaar zal groeien.