De eerste vluchtelingen in de noodopvang in de Zeelandhallen in Goes komen vrijdag aan. Woensdag lieten het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente weten dat de eerste honderd mannen donderdag rond 13.00 uur zouden arriveren. Dat wordt nu een dag later.

De komende drie maanden worden er maximaal 450 vluchtelingen opgevangen in de Oosterscheldehal en Westerscheldehal van het complex aan de Da Vinciweg.

De gemeente Goes heeft een vergunning afgegeven voor drie maanden met de mogelijkheid om deze te verlengen tot september 2016. Het is de tweede keer dat Goes ingaat op een verzoek van het COA. Tussen juli en oktober werden ook al vierhonderd mannen uit voornamelijk Syrië en Eritrea opgevangen.

Tijdens deze eerste periode hebben zich geen noemenswaardige problemen voorgedaan en was er geen sprake van overlast. Er zijn wel een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van de eerste periode. Zo zijn de in- en uitgang van de opvang verder verwijderd van het fietstunneltje richting het Poelbos.

Tussen juli en oktober werd de aanwezigheid van vluchtelingen in het tunneltje door passanten als hinderlijk ervaren. De ondernemers in de omgeving en omwonenden zijn maandag geïnformeerd over de noodopvang.