De provincie Zeeland geeft 730.040 euro subsidie voor de restauratie van Slot Oostende in Goes.

Ondernemers Yamina Abdoun en Anita Maas uit Kloetinge willen op plek waar in de 12e eeuw Slot Oostende stond, waarschijnlijk het oudste gebouw van de stad, een bierbrouwerij bouwen met een horecagelegenheid en winkel. Daarnaast moet er een tuin komen achter het voormalige slot.

Voordat ze de zeven ton subsidie wilde geven, wilde het provinciebestuur laten onderzoeken of er geen sprake van staatssteun zou zijn. Dat blijkt niet het geval, zegt ze in het besluit.

Ze heeft de zeven ton gesplitst in twee delen: een kleine 300.000 euro voor het verbouwen van het leegstaande pand aan de Singelstraat 5 tot een horecagelegenheid en ruim 430.000 euro voor de inrichting van de slottuin, het daarin zichtbaar maken van de oude kasteelmuren en het creëren van een doorbraak tussen de Wijngaardstraat en Singelstraat.

Over dat laatste zegt het college van Gedeputeerde Staten dat het iets is 'waar naar verwachting de hele binnenstad van Goes van profiteert'.

Verbinding

Met de doorbraak komt de door de gemeente Goes lang gewenste verbinding tussen de parkeergarages en -terreinen en het centrum tot stand. In de tuin komt een loopbrug vanwaar de oude kasteelmuren en andere overblijfselen van Slot Oostende moeten zijn te zien. Voor de doorbraak moet een woning aan de Wijngaardstraat 26 worden gesloopt.