De bouw van de Aldi in de Voorstraat in Wissenkerke start pas in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Het plan was om in oktober te beginnen, maar door wijzigingen in de maatschap waarmee de gemeente Noord-Beveland samenwerkt is die datum niet gehaald.

De veranderingen brachten juridische complicaties met zich mee die veel tijd hebben gekost. Voordat de eerste paal kan worden geslagen, moet de gemeente de aanbouw en schuur aan de Oostvoorstraat 27 nog slopen.

Ook moet de bodem worden gesaneerd en de grond bouwrijp gemaakt. Daarna kan de bouw beginnen. Als het casco van de supermarkt staat, maakt Aldi het terrein verder klaar.

Alle werkzaamheden vallen binnen het budget, benadrukt de gemeente Noord-Beveland.