De tarieven voor de waterschapsbelastingen stijgen volgend jaar in Zeeland met gemiddeld 2,45 procent.

Dat blijkt uit de begroting voor 2016 die het schap maandag presenteerde. De algemene vergadering moet die nog goedkeuren.

Voor 2016 staan er grote en kleinere projecten op stapel. Zo werkt het waterschap volop aan dijkversterkingen op verschillende plaatsen in de provincie. Dit jaar is het dijkvak Emanuelpolder bij Waarde versterkt en in 2016 staat deze klus voor drie dijkvakken op Schouwen-Duiveland gepland.

In 2017 tot en met 2019 staan dijkverbeteringen in Zuid-Beveland, langs de Westerschelde en Oosterschelde, op het programma. In 2015 en 2016 bereidt Scheldestromen deze werkzaamheden voor.

Uit inspectie en verhardingsonderzoek is gebleken dat de staat van enkele wegen en fietspaden zo slecht is dat ze niet meer in aanmerking komen voor regulier onderhoud, staat in de begroting. Deze wegen en fietspaden worden gereconstrueerd en daarbij wordt de fundering aangepakt. In 2016 worden twee fietspaden en vijf wegen gereconstrueerd. Het gaat om de fietspaden Schelpweg (Domburg) en Zeedijk (Terhofstede), de Nolleweg (Waarde), de Eersteweg (Rilland), de Oude Hoofdweg (Kerkwerve), de Molenweg II (Zoutelande) en de Waterhuisstraat (Zuiddorpe).

Lees het uitgebreide verhaal in Weekblad De Bode