De gemeente Borsele denkt 522.181 euro binnen te halen met het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen. 

Het grootste gedeelte van dat bedrag moet worden betaald door waterbedrijf Evides en energieleverancier Delta. Zeeland Refinery, McCain, Tennet, de provincie en Rijkswaterstaat moeten vanaf 2016 bedragen van hooguit enkele duizenden euro’s overmaken.

De gemeente Borsele was geen voorstander van de heffing op kabels en leidingen, omdat ze denkt dat Evides en Delta de belasting doorberekent in de tarieven. Toch voert ze de belasting in, omdat alle Zeeuwse gemeenten het doen.

Compenseren

Het college van burgemeester en wethouders heeft altijd gezegd dat ze haar inwoners wil compenseren voor de hogere tarieven. Ze heeft berekend dat het om 40,95 euro per aansluiting per jaar gaat. Dat is dan ook het bedrag dat ze terug wil geven aan de burgers. De gemeente houdt dan nog zo’n 70.000 euro over.

Daarvan wil Borsele in ieder geval de administratieve kosten voor de compensatie betalen, die wethouder Ad Schenk op ongeveer 10.000 euro schat. "Hoe we het bedrag teruggeven, bekijken we volgend jaar. Het kan dat we het met de afvalstoffenheffing verrekenen, maar daar ben ik zelf niet zo’n voorstander van, omdat zaken dan door elkaar lopen. Het kan ook dat we een korting geven op de lokale belastingen."