De cafés en restaurants op de Grote Markt en het Bleekveld in Goes krijgen winterterrassen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarover, na lang overleg, overeenstemming bereikt met de horeca-eigenaren.

Voor het winterterras mogen de uitbaters hun zijschermen ophogen tot aan het zonnescherm. De gemeente ziet deze ophogingen als seizoensgebonden bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, die geldig is van 1 oktober tot 1 april.

Aan de ophogingen zijn meerdere voorwaarden verbonden. Zo moeten ze doorzichtig zijn, er mag geen reclame op staan en aan de voorkant zijn geen schermen toegestaan.