De monumentale voetgangersbrug uit Middelburg is voor het einde van 2017 gerestaureerd en geplaatst op het terrein van de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) in Goes.

Dat zegt het Middelburgse college van burgemeester en wethouders in een memo voor de gemeenteraad.

De gemeente Middelburg droeg op 1 januari 2010 de spoorbrug, die tot het begin van deze eeuw over de spoorlijn Roosendaal-Vlissingen stond, over aan de SGB. De stichting kreeg daarbij een subsidie van 64.000 euro.

Als voorwaarde verbond Middelburg dat het gerestaureerde monument binnen vijf jaar op het terrein aan de Albert Plesmanweg in Goes zou staan.

Het lukt de SGB echter niet om de brug voor de laatste dag van dit jaar te plaatsen. Ze heeft daarom om een verlenging van de termijn van twee jaar gevraagd. Eind 2017 is het werk aan het monument klaar, belooft de SGB.

Vertraging

Het Middelburgse college vindt dat goed, omdat de SGB volgens haar goede redenen heeft voor de vertraging. De restauratiewerkzaamheden aan de brug vinden plaats in het Tractiegebouw van de stoomtrein. Dat is een paar jaar terug gerestaureerd.

Tijdens de renovatie kon er niet of nauwelijks in worden gewerkt. "Het werk moet worden gedaan door vrijwilligers. Er is sprake geweest van een tekort aan vrijwilligers. Ook dat heeft zijn weerslag gehad op de voortgang."