De SGP/ChristenUnie-fractie in Goes ziet wel iets in de pilot innovatie schuldhulpverlening in Groningen. De fractie wil dat het college van burgemeester en wethouders kijkt of er mogelijkheden zijn om bepaalde onderdelen van deze proef ook in Goes in te voeren.

Gemeenten zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. In Groningen kunnen mensen die zijn vastgelopen in de reguliere schuldhulpverlening bijvoorbeeld klusjes doen bij een woningcorporatie om hun huurschuld af te lossen.

Ook is er veel aandacht voor preventie en voorlichting en worden problemen op het gebied van gezondheid en gedrag aangepakt.

De SGP/ChristenUnie-fractie stelt haar vragen donderdagavond in de raadscommissie.