Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland is in oktober toegenomen ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens gestegen.

Dat laat het UWV donderdag weten.

Eind oktober ontvingen achtduizend Zeeuwen een WW-uitkering. Een toename van vier procent ten opzichte van vorige maand.

In Schouwen-Duiveland (plus tachtig WW-uitkeringen), Vlissingen (plus vijftig) en Veere (plus veertig) is de toename het grootst.

In de overige gemeenten in de provincie zijn de mutaties niet groot. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen in oktober met één procent.

Hoger

Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland is op dit moment 1,4 procent hoger dan een jaar geleden, een verschil van 110 uitkeringen.

Landelijk is er een stijging van 0,4 procent. Eind oktober ontvingen 421.000 Nederlanders een WW-uitkering, een toename met 1.500 uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden.

Sectoren

In vrijwel alle sectoren is het aantal WW-uitkeringen in oktober toegenomen. In de horeca is de toename het grootst (zowel absoluut als procentueel). De toename in deze sector heeft te maken met het aflopen van het zomerseizoen waardoor minder personeel in de horeca nodig is.

In de sectoren bouwnijverheid en onderwijs neemt het aantal uitkeringen af. Voor onderwijs is dit gebruikelijk na de zomermaanden.

De afname van uitkeringen in de bouwnijverheid is te danken aan de positieve ontwikkeling in deze sector van meer werk en aantrekkende werkgelegenheid.