Oude grafstenen die vóór 1996 zijn uitgegeven zullen niet worden verwijderd in Reimerswaal.

Naar aanleiding van de vele reacties heeft de gemeenteraad van Reimerswaal dinsdagavond besloten het begraafbeleid aan te passen. Voor alle graven die vóór 1996 zijn uitgegeven worden geen kosten meer in rekening gebracht voor het onderhoud en het in stand houden van het grafmonument.

Daarnaast worden kindergraven uitgegeven voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Dit was 12 jaar. Deze graven worden uitgegeven voor onbepaalde tijd. Dit was 100 jaar. Deze uitgiftetermijn geldt voor alle graven waarin kinderen tot 18 jaar zijn begraven.

De gemeente informeert alle inwoners van Reimerswaal eind november via een brief. Mensen van buiten Reimerswaal, die eerder schriftelijk hebben gereageerd, ontvangen ook een brief.