Het samenwerkingsverband van Zeeuwse en Brabantse moskeeën (SMB) laat extra beveiligers en vrijwilligers surveilleren bij de moskeeën in Brabant en Zeeland, bovenop het cameratoezicht dat er al is.

In West-Brabant hebben zich na vrijdag al enkele incidenten voorgedaan. Zo was er een poging tot brandstichting bij de moskee in Roosendaal en sneuvelde een ruit van de Ulu Moskee in Bergen op Zoom.

SMB heeft in een persverklaring "ondubbelzinnig en stevig" afstand genomen van "de gruwelijke aanslagen" in Parijs op vrijdag. 

Het bestuur zegt dat de aanslagen ook een aanval zijn op de waarden van de islam, omdat het geloof leer dat "wie één mens doodt, het ware alsof hij de hele mensheid heeft gedood".

Bevolkingsgroepen

SMB roept moslims en niet-moslims op met elkaar in gesprek te blijven op basis van wederzijds respect. "Laat de aanslagplegers geen wig drijven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de samenleving".

Bij SMB zijn onder meer moskeeën in Zundert, Etten-Leur, Roosendaal, Breda, Bergen op Zoom en Vlissingen aangesloten.