De Provinciale Statenfractie van 50Plus wil dat Zeeland op de een of andere manier betrokken wordt bij de onderhandelingen over het langer openhouden van de kerncentrales Doel 1 en 2 in België. Het college van Gedeputeerde Staten moet onderzoeken of en hoe dat kan. 

De kerncentrales zouden volgens de Belgische wet in 2015 definitief de deuren moeten sluiten, omdat ze zijn gebouwd in 1975 en een maximale levensduur van 40 jaar geldt. Eigenaar Electrabel wil ze echter nog tien jaar draaiende houden. Of dat kan en mag, wordt momenteel onderzocht.

‘Wij zijn ons ervan bewust dat deze materie erg gecompliceerd is, maar het mag toch niet zo zijn dat wij in Zeeland onaanvaardbare risico’s lopen door beslissingen van ons buurland?’ schrijft 50Plus in een voorstel dat op 20 november wordt besproken in de commissie bestuur.

Explosie

Volgens Willem Willemse van de partij onderstreept de explosie in een transformatorstation van Doel 1 op 31 oktober de noodzaak om te overleggen over de kerncentrales, die vlak bij de grens met Zeeland en West-Brabant staan.

Hij is bang dat met het oprekken van de levensduur de kans op incidenten groeit. ‘En een vrijgekomen radioactieve wolk stopt niet bij de grens’.

Haarscheurtjes

50Plus heeft eerder vragen gesteld over de plannen om Doel 1 en 2 langer open te houden. Gedeputeerde Ben de Reu antwoordde toen dat het een Belgische aangelegenheid is en het Internationaal Atoomenergieagentschap het proces controleert en begeleidt.

GroenLinks heeft net als 50Plus al gepleit voor Zeeuwse betrokkenheid. Doel 1 en 2 zijn twee van de vier kerncentrales in de haven van Antwerpen.

Doel 3 is sinds 2012 dicht in verband met haarscheurtjes in het reactorvat. Doel 4 is in 2014 een paar maanden buiten bedrijf geweest na een incident met een oververhitte turbine.