Stelle, Gosvazze, Calishoeck en Drie Klauwen zijn de namen van de nieuwe viaducten in de Sloeweg, de nieuwe weg tussen Goes en de Westerscheldetunnel.

De namen zijn bedacht door Heemkundige Kring De Bevelanden en weerspiegelen volgens de amateur-historici "het karakter van de streek." Gedeputeerde Harry van der Maas ontving donderdag in De Jeugdhoeve in ‘s-Heerenhoek het adviesrapport over de namen.

Betekenis

Stelle is het viaduct dat twee stukken Stelledijk verbindt. De drie Gosvazze-viaducten liggen vlak bij het dorp Graszode. Het viaduct Calishoeck, waaraan momenteel wordt gewerkt, is vernoemd naar de eerste naam van het dorp ‘s-Heerenhoek en Drie Klauwen naar een boerderij die is verdwenen door de komst van het industriegebied bij de Westerscheldetunnel.