De gemeente Goes laat geen kinderen opnemen in een instelling voor gesloten jeugdhulp zonder machtiging van een kinderrechter. Momenteel zitten er vijf Goes kinderen in zo’n instelling.

Aantallen voor 1 januari 2015 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin niet, zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de PvdA.

De sociaal-democraten waren in de pen geklommen naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Jeugdzorg. Daaruit bleek dat jongeren steeds vaker, zonder tussenkomst van een kinderrechter, in een gesloten inrichting terecht komen. De lagere kosten zouden daarvoor de belangrijkste reden zijn. In Goes gebeurt dat niet.

Kinderrechter

In De Vliethoeve in Kortgene en Almata in Ossendrecht verblijven alleen kinderen na een machtiging van een kinderrechter. ‘Een enkele keer wordt het verblijf verlengd met enkele weken, omdat een jongere nog niet bij (open) vervolghulpverlening terecht kan. Dat gebeurt altijd in overleg met ouders en de jongere zelf’.

De PvdA is blij met de antwoorden. Zij zegt dat ‘Goes gelukkig voor de kinderen gaat’. Gemeenten zijn sinds dit jaar verantwoordelijk voor de jeugdzorg.