Extra aandacht voor zonneparken en kustbebouwing in Zeeland

De Provincie Zeeland past het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 aan om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het gaat onder meer over het beleid voor de ontwikkeling van zonneparken en voor kustbebouwing.

De tussentijdse herziening ligt van 28 oktober tot en met 8 december ter inzage in het provinciehuis in Middelburg en de gemeentehuizen.

In het omgevingsplan is het beleid van de provincie Zeeland vastgelegd voor ruimte, milieu, water en natuur. "De herziening is een beperkte aanpassing", schrijft de provincie dinsdag.

Zo hebben de gemeenten Reimerswaal, Tholen en Middelburg vergevorderde plannen voor het bebouwen van een groot gebied met zonnepanelen.

De provincie wil de projecten de komende jaren volgen voordat er meer zonnepanelen worden toegestaan in het landelijk gebied van Zeeland. Het plaatsen van panelen op daken van gebouwen en op bedrijventerreinen blijft wel mogelijk.

Kustbebouwing

De provincie vindt het belangrijk om de ongerepte Zeeuwse kust te beschermen. Samen met het Rijk, gemeenten, het waterschap, de recreatiesector, natuurorganisaties en andere belanghebbenden is een plan opgesteld om de kust te beschermen.

Het omgevingsplan legt ook een basis voor het nieuwe Omgevingsplan vanaf 2018. De tussentijdse herziening ligt van 28 oktober tot en met 8 december ter inzage. Tijdens deze periode is inspraak mogelijk.

Reacties kunnen tot en met 9 december worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, afdeling Ruimte.

Lees meer over:
Tip de redactie