De Zeeuwse gemeenten zoeken naar extra locaties voor vluchtelingenopvang, zowel voor korte als langere tijd. En waar ze in de tweede helft van dit jaar voor 338 statushouders huisvesting moeten regelen, zijn dat voor de eerste helft van 2016 452 personen.

Dat schrijft commissaris van de koning Han Polman deze week in een brief aan Provinciale Staten.

"Nu slagen de meeste gemeenten hier binnen redelijke termijn in, maar de verwachting is dat dit bij een hogere instroom moeilijker wordt. De regering verzoekt de commissarissen van de koning te bevorderen dat er extra opvanglocaties komen."

Daarom is er een bestuurlijke werkgroep ingesteld voor de afstemming van de opvang. Die werkgroep bestaat naast de commissaris uit de burgemeesters Lonink van Terneuzen, Demmers van Vlissingen en Delhez van Noord-Beveland en de gedeputeerden Schönknecht en Van der Maas.

Naast zoeken naar extra locaties voor crisisopvang van 72 uur, verzoekt de regering provincies ook mogelijkheden voor langere opvang in kaart te brengen. Crisisopvang heeft onder meer al plaatsgevonden in Vlissingen en wordt vanaf vrijdag (23 oktober) geboden in Kapelle. "De noodzaak voor deze opvang blijft waarschijnlijk nog wel enige tijd." Langere opvang vindt momenteel plaats in de asielzoekerscentra (azc’s) in Goes en Middelburg.

Huisvesting

Voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen zijn gemeenten wettelijk verplicht huisvesting te zoeken. Iedere gemeente moet voor een minimum aantal mensen onderdak regelen, de zogenaamde halfjaarlijkse taakstelling.

Deze huisvesting vindt veelal plaats in de sociale huursector. "Vergunninghouders moeten zo snel mogelijk woonruimte krijgen om een nieuw bestaan op te bouwen." Om ruimte te houden in de azc’s voor nieuwe mensen, is een goede uitstroom ook belangrijk.

Komende jaren

Om ervoor te zorgen dat Zeeuwse gemeenten ook de komende jaren voldoende vergunninghouders huisvesten, kijken ze naar alternatieve vormen van huisvesting. "Dat kan in de vorm van tijdelijke woningruimtes of het ombouwen van leegstaande panden."

Deze vormen van huisvesting worden ook beschikbaar gesteld voor reguliere woningzoekenden, schrijft Polman. "De eisen die worden gesteld aan woonruimte zijn gelijk voor vergunninghouders en reguliere woningzoekenden."