Poldernatuur Zeeland ontvangt de komende zes jaar 4,4 miljoen euro subsidie van de provincie Zeeland voor beheer van akkerranden, landschapselementen, botanische weilanden en dijken in Zeeland.

"Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer draagt eraan bij dat de leefgebieden voor internationale diersoorten behouden blijven in Zeeland", schrijft de provincie in een persbericht.

"Zeeuwse boerenlandvogels als de veldleeuwerik en de patrijs profiteren van dit beheer." Dinsdagmiddag krijgt Poldernatuur Zeeland symbolisch het geld overhandigd bij het provinciehuis in Middelburg.

Poldernatuur Zeeland is in 2015 opgericht om voor heel Zeeland collectief subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer te kunnen aanvragen. De organisatie bestaat uit de negen Zeeuwse agrarische natuurverenigingen.

Boeren met interesse in agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen contact opnemen met Poldernatuur Zeeland. "Dit beheer gebeurt voortaan in de meest kansrijke gebieden in Zeeland. Deze gebieden zijn vastgesteld in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016. De subsidie wordt deels betaald uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Europa."