De gemeente Goes is een van de vier steden die kans maken op de titel 'Groenste stad van Nederland in 2016.

Het is een competitie van Stichting Entente Florale.

In mei of juni volgend jaar komt een jury langs die naar de kwaliteit van het groen in de stad kijkt. De gemeente stippelt een route voor de juryleden uit. Tijdens de wandeling kijken zij onder meer naar de visuele en ruimtelijke kwaliteit, de natuur en het landschap en de cultuurhistorie.

Aanbevelingen

Ook toetsen ze de visie en het beleid op het gebied van groen en stelt ze een reeks aanbevelingen op. De gemeente, die in 2011 al eens eerder is benaderd door Entente Florale, wil meedoen, omdat ze hiermee als 'groene stad op de kaart komt.'