De gemeente Kapelle heeft haar begroting sluitend gekregen. Daarvoor bezuinigt ze verder op de ambtelijke organisatie door personeelsverloop en organisatieaanpassing, kort ze subsidies, sluit ze het buitenbad in Kapelle en voert precariobelasting op kabels en leidingen in.

Na de vaststelling in juni van de sluitende meerjarenbegroting tot en met 2019, waardoor de provincie Zeeland haar preventief toezicht op de Kapelse financiën kon opheffen, heeft de gemeente de begroting voor 2016 ook sluitend gekregen, laat ze vrijdag weten.

Belastingen

"We verhogen de belastingen slechts met de inflatie van 1,25 procent", schrijft Kapelle in een persbericht. Vanaf 2016 voert de gemeente in plaats van de afvalstoffenheffing het Diftar-systeem in.

Alertheid

"Voorzichtigheid en alertheid blijven geboden om te voorkomen dat nieuwe bezuinigingen noodzakelijk zijn", aldus Kapelle. Zo blijft het onduidelijk welke kosten er precies op gemeenten afkomen voor de decentralisatie van onder meer de zorg. "De kans blijft aanwezig dat de kosten in 2016 hoger uitvallen dan de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden. Maar we beschikken over voldoende financiële reserves om deze mogelijke tegenvallers te kunnen opvangen."