In Kruiningen gaan volgend voorjaar de Burgemeester Vogelaarstraat, Lijnbaan en Clercqswegje op de schop. De riolering moet vernieuwd worden en de gemeente Reimerswaal laat de drie straten dan ook meteen herstraten. 

Binnenkort belegt ze een informatiebijeenkomst om de wensen van bewoners te inventariseren.

De riolering in de Lijnbaan, Burgemeester Vogelaarstraat en een deel van het Clerqswegje in Kruiningen is aan renovatie toe. ‘Het huidige rioolstelsel verkeert in slechte staat’, is in een gemeentelijke nota te lezen. ‘Mede hierdoor zijn er verzakkingen ontstaan in de rijbaan.’

Groen straatbeeld

De gemeente schrijft veel waarde te hechten aan het groene straatbeeld. ‘Daarom kijken we in overleg met de bewoners naar ruimte voor groen. Mocht er in de openbare ruimte geen of weinig ruimte zijn voor bomen of ander groen dan kiezen we er op basis van vrijwilligheid voor een boom te schenken aan de bewoners.’

Daarbij is de voorwaarde dat bewoners de geschonken boom planten in de voortuin. Deze methode is ook toegepast in de Berghoekstraat en Constantijnstraat in Kruiningen.

‘Dit heeft als voordeel dat beide trottoirs helemaal beloopbaar blijven en er ook een groen straatbeeld ontstaat.’ Eventuele nieuwe eigenaren zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de boom.