Het Kapelse college van burgemeester en wethouders staat de gemeenteraad voor haar verantwoordelijkheid te nemen in de eventuele opvang van vluchtelingen. 

De raad besluit hierover dinsdag 6 oktober. Ze wil hiervoor sporthal Groene Woud in Kapelle beschikbaar stellen.

Het college wil meewerken aan 72 uurs-(crisis)noodopvang, zoals gecoördineerd door de Veiligheidsregio Zeeland en hiertoe de sporthal Groene Woud in Kapelle beschikbaar te stellen.

Ook wil ze meewerken aan een tijdelijke opvanglocatie van vluchtelingen in de gemeente Kapelle en hiertoe in overleg te treden met het COA om de mogelijkheden te onderzoeken.

Ten derde stellen b&w voor de mogelijkheden voor de komst van een asielzoekerscentrum niet verder te onderzoeken en in te zetten op een versnelde realisatie van de taakstelling met betrekking tot de huisvesting van statushouders voor de jaren 2015 en 2016.

Hiervoor wil ze in overleg treden met woningcorporatie RWS en eventueel anderen om de mogelijkheden te bezien.