Waterschap Scheldestromen waarschuwt voor gladde wegen in Zeeland door modder. Landbouwers zijn momenteel volop aan het rooien, wat tot gladde wegen kan leiden bij slecht weer.
 

"Slik dat tijdens dit werk op de weg blijft liggen kan dan zorgen voor gevaarlijke situaties", laat het waterschap in een persbericht weten.

Mensen kunnen modder op de weg telefonisch melden bij het waterschap. "Dan ondernemen we direct actie."

Om ongelukken te voorkomen hebben wegbeheerders, waaronder het waterschap, samen met belangenorganisaties spelregels voor agrariërs opgesteld.

"Agrariërs moeten de vervuiling gelijk opruimen", legt het waterschap uit. "Hoewel agrariërs en loonbedrijven hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen wegen toch vies worden."

Grote blokken klei

Landbouwers zijn daarom verplicht waarschuwingsborden neer te zetten. Verder moeten zij modder van de wielen halen voordat hun voertuigen de weg op gaan en geen grote blokken klei in de berm laten liggen.

Mocht er ondanks deze maatregelen toch een onveilige situatie ontstaan, dan moet de landbouwer Scheldestromen waarschuwen. "Zodra we toch onveilige situaties ontdekken, nemen we maatregelen." Het schap kan dan borden met een snelheidsbeperking en slipgevaar plaatsen.