De provincie Zeeland gaat kritischer letten op de uitgaven en wordt actiever op inkomsten. Dat is de kern van de zomernota, de voorlopige begroting voor 2016.

Volgens het college van Gedeputeerde Staten is de financiële situatie van de provincie "allerminst rooskleurig". De laatste tijd heeft ze flinke tegenvallers te verwerken gekregen, zoals de terugloop van het Delta-dividend en een lagere uitkering van het Rijk.

Bovendien hangt de provincie het miljoenentekort op de verdubbeling van de Sloeweg en de rechtszaak over de vertrekregeling van de oudere ambtenaren, die de provincie ook miljoenen kan kosten, nog boven het hoofd.

Het college heeft in het coalitieakkoord aangekondigd voortaan anders en vooral duidelijker te willen begroten. In 2017 moet er dan een zogenoemde 'zero based'-begroting liggen.

Uit de begroting blijkt dat Gedeputeerde Staten de provinciale belastingen met vier willen verhogen tot 82,3. Daarnaast wil ze 4,3 miljoen euro reserveren voor de voortzetting van het economisch beleid.

De zomernota wordt op 16 oktober besproken in een gezamenlijke Statencommissie en op 6 november in Provinciale Staten.