De Veiligheidsregio Zeeland houdt woensdag in samenwerking met Rijkswaterstaat, de KNRM en andere hulpverleningsinstanties een grote oefening op de Westerschelde voor de kust van Reimerswaal. 

Zo’n 450 mensen doen mee aan de GRIP 4-oefening. Doel is de nagespeelde crisis op het water zo goed mogelijk te bestrijden en af te handelen.

De gemaakte plannen worden volgens de veiligheidsregio woensdag getoetst in een reële situatie.

De incidentbestrijding op de Westerschelde valt onder het project Deltawateren. In het kader daarvan schaft de veiligheidsregio incidentbestrijdingsmiddelen aan, maakt ze afspraken en sluit ze convenanten met belanghebbende organisaties.

Naast de Westerschelde vallen onder meer het Grevelingenmeer, de Schelde-Rijnverbinding, de Oosterschelde, het Veerse Meer, het Kanaal door Zuid-Beveland en het Kanaal door Walcheren onder de Deltawateren.