De PvdA in de gemeenteraad van Borsele wil dat het college van burgemeester en wethouders onderzoekt of er in de gemeente geschikte locaties zijn waar vluchtelingen kunnen worden gehuisvest.

De mogelijke locaties in de gemeente Borsele zouden dan moeten worden aangeboden bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Ook willen de sociaal-democraten dat het college in gesprek gaat met andere gemeenten over de vluchtelingenproblematiek en er moet een publiciteitscampagne komen waarmee vrijwilligers worden geworven om de vluchtelingen zich thuis te laten voelen in Borsele.

De PvdA dient donderdag een motie in over het onderwerp.