De aansluiting voor het windpark voor de Walcherse kust komt bij het dorp Borssele. 

Aanvankelijk dacht het ministerie van Economische Zaken ook na over aansluitingen bij Domburg, waarna de stroom via hoogspanningsmasten verder over Walcheren zou gaan naar het verbindingsstation in Borssele.

Tegen deze opties kwam veel weerstand van vooral Walcherse gemeenten. De stroom van de windmolens van het Windpark Borssele komt nu via de Westerschelde aan land bij Borssele, ter hoogte van de Weelhoekweg. Wethouder Ad Schenk van de gemeente Borsele geeft maandag meer uitleg over de aansluiting.