Het college van burgemeester en wethouders wil doorgaan met het uitgeven van grond in erfpacht. De proef die na twee jaar op 1 juli eindigde, is succesvol verlopen.

Over twee jaar wil de gemeente de uitgifte van grond in erfpacht opnieuw evalueren.

Volgens het college van burgemeester en wethouders heeft de proef 'een stimulerend effect' gehad op de Borselse woningmarkt en bijgedragen aan een goed vestigingsklimaat. Er is een aantal overeenkomsten gesloten en er lopen enkele gesprekken met mensen over grond in erfpacht. Inwoners – in de praktijk vooral jonge gezinnen – die voor erfpacht kiezen, hoeven de grond niet zelf te financieren, maar betalen daarvoor elk jaar een bedrag: de erfpachtcanon. Dat scheelt aanzienlijk in het bedrag dat ze moeten lenen bij de bank.