Waterschap Scheldestromen is begonnen met het onderhoud aan de waterlopen. Elke acht jaar combineert ze het maaien van de lopen met baggerwerk, zodat het overtollige oppervlaktewater goed naar de gemalen kan blijven lopen.

Het maaien gebeurt vooral vanaf het land. Weggebruikers hebben daarom geen last van de werkzaamheden, denkt het waterschap. Ze vraagt landeigenaren het maaisel dat op de taluds achterblijft niet in het water te gooien, maar het te gebruiken of weg te gooien.

De komende weken baggeren aannemers onder meer in Sint-Laurens, Grijpskerke, Veere, ’s-Gravenpolder, Wolphaartsdijk en Goes. Op de website www.scheldestromen.nl zijn de exacte baggerlocaties te zien.