De komende maanden baggert waterschap Scheldestromen in de Goese Polder, Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge. Het werk begint deze maand in de Goese wijk.

Het baggerwerk vindt plaats, omdat op de bodem van sloten en waterpartijen in de loop der tijd een laag bagger ontstaat van onder andere plantenresten.

Deze laag wordt steeds dikker en daarmee de waterloop ondieper. Daarom moeten waterlopen regelmatig worden gebaggerd.

Dat is goed voor de waterkwantiteit en -kwaliteit. Bij heftige regenval voert de sloot het overtollige water af. De doorstroming van water wordt belemmerd door bagger. Een ondiepe sloot kan minder water afvoeren, wat tot wateroverlast kan leiden.

Vissterfte

In een ondiepe sloot kan een kleine laag water bij warm weer slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof opnemen. Vissterfte en stank kunnen het gevolg zijn.

Bij vorst kan een ondiepe sloot voor problemen zorgen. Als het water bevriest, is het belangrijk dat er onder de ijslaag nog een bepaalde hoeveelheid water aanwezig is voor de vissen om te overwinteren.