In een bijeenkomst voor huurders wil woningcorporatie RWS partner na de zomer het eventueel vervroegen van de sloop van hun ongeveer 325 woningen in Goes bespreken.

Oorspronkelijk stond de sloop en herbouw van de huizen in het noordelijk deel van de Goese wijk gepland voor 2025. Nu de herstructurering van het zuidelijk deel waarschijnlijk eerder voltooid is – in 2019 – dient zich volgens manager strategie en beleid Iris de Vries van RWS een dilemma aan.

"Als we in 2019 stoppen met de vernieuwing van de wijk en in 2025 verder gaan, ontstaat er een gat van zes jaar. Dan gebeurt er niets in de wijk en blijven bewoners lang overlast ervaren van bouwactiviteiten. We kunnen ons voorstellen dat mensen het prettig vinden als de wijk zo snel mogelijk klaar en mooi is."

"Maar misschien zijn er ook mensen die juist keuzes hebben gemaakt en geld hebben uitgegeven om tot 2025 in hun woning te kunnen blijven. Dan moeten we in gesprek over een oplossing. Áls het zover komt, want dat is nog helemaal niet zeker", aldus De Vries.

Crisis

Het gat kan volgens De Vries ontstaan doordat het masterplan voor de herstructurering van de ongeveer 600 woningen in Goes-West al zo’n 8 jaar geleden is opgesteld en het zo’n 20 jaar vooruitkijkt. "Zo’n groot, langlopend plan moet je elke paar jaar 'herijken'." 

De vernieuwing van het zuidelijk deel verloopt tot nu toe sneller dan verwacht. "We dachten bijvoorbeeld dat de crisis voor vertraging zou zorgen, maar dat is niet gebeurd. Daarom evalueren we nu de voortgang van het project."

"Maar meer dan dat is het nog niet. Het is nog niet definitief dat we de planning vervroegen. Dat hangt van veel factoren af. We bespreken dit met de gemeente en de huurders. In de bijeenkomst willen we de wensen van de bewoners inventariseren", zegt De Vries.