Het aantal kinderen in Zeeland dat in het dagelijks leven het Zeeuws dialect gebruikt, neemt af. In 2003 werd in één op de vijf gezinnen thuis meestal Zeeuws gesproken; nu is dat nog maar in één op de zeven gezinnen het geval.

Dat blijkt uit de Jeugdmonitor Zeeland, meldt onderzoeksbureau Scoop/Zeeuwse Bibliotheek dinsdag.

Het dialect wordt volgens de monitor vooral gesproken in reformatorische gezinnen en in de gemeenten Reimerswaal, Tholen en Borsele.

De Jeugdmonitor is een enquête in het basisonderwijs onder leerlingen van de Zeeuwse groepen 6. Daarmee zijn vooral 9- en 10-jarigen ondervraagd.

Aan de enquête in 2014 deden 2.026 kinderen mee, wat neerkomt op een respons van 46 procent. In het onderzoek wordt onder meer ingegaan op de arbeidssituatie van de ouders, kerkbezoek en huisdieren.

Kerk

Uit de monitor blijkt ook dat steeds minder kinderen naar de kerk gaan. In 2003 ging bijna vijf op de tien kinderen wel eens naar de kerk, in 2014 was dit bijna vier op de tien.

Van deze groep gaat bijna twee derde tenminste één keer per week. De omvang van deze groep is door de jaren heen ongeveer gelijk gebleven: een kwart van alle schoolkinderen in 2014. De afname zit vooral in de kinderen die af en toe gaan.

De invloed van geloof op de thuissituatie van kinderen in Zeeland is volgens de monitor groot. Kinderen die op een reformatorische school zitten, groeien twee keer zo vaak op in een traditioneel kostwinnersgezin, spreken veel vaker Zeeuws en gaan veel vaker naar de kerk.

Baan

De voorbije jaren is in Zeeland volgens de Jeugdmonitor het percentage gezinnen waar beide ouders een betaalde baan (of bedrijf) hebben iets gegroeid. Het aandeel is gestegen van 65 procent bij de eerste enquête in 2003 tot 72 procent bij de enquête in 2014.

Het aandeel gezinnen waar alleen de vader betaald werk heeft, is gedaald van 25 procent in 2003 naar 20 procent in 2014. Eén op de twintig kinderen geeft aan dat beide ouders geen werk hebben. Deze groep is door de jaren heen even groot gebleven.