De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland gaat ondernemers in bepaalde branches zelf laten controleren of ze aan de milieuwetgeving voldoen.

De RUD laat weten dat de organisatie hier een project voor op gaat starten. 

RUD Zeeland voert sinds  2014 milieu- en veiligheidstaken uit namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. Met de nieuwe manier van werken wil de RUD de verantwoordelijkheid voor goede naleving van de milieuwet- en regelgeving bij de bedrijven leggen. 

"We beginnen met slimmer handhaven bij landbouwbedrijven", laat de RUD weten. 

Vragenlijsten

Ondernemers krijgen van de RUD als onderdeel van de nieuwe methode een vragenlijst toegestuurd met een speciale vraagstelling. "Daardoor kunnen onze inspecteurs zien of de lijst betrouwbaar is ingevuld. Daarnaast wordt gevraagd bewijsmiddelen toe te zenden", zo laat de RUD weten. 

Ook houdt de RUD steekproeven. "Bedrijven die de vragenlijst niet terugsturen of waarvan de ingevulde vragenlijst als niet betrouwbaar’ is beoordeeld, bezoeken we altijd", zo wordt gezegd. 

Winst

De vragenlijst omvat de uit milieuoogpunt belangrijkste voorschriften over veiligheid, energie, geluid, bodem, water en lucht. 

De meerwaarde voor RUD Zeeland is volgens de organisatie dat ze op een efficiënte manier toezicht houdt en dat het bedrijven tijd op moet leveren. "We verwachten dat dit project tijdwinst oplevert, waardoor we meer aandacht aan andere, meer milieubelastende bedrijven kunnen geven", aldus de uitvoeringsdienst.