49 krotten en vervallen leegstaande panden in Zeeland ontvangen dit jaar subsidie om aangepakt te worden. In totaal gaat het om 2,2 miljoen euro.

Dit bedrag komt uit de Provinciale Impuls Wonen. "We willen een fijne woon- en leefomgeving voor alle Zeeuwen", laat de provincie Zeeland weten. "Maar door krotten en vervallen leegstaande panden verloedert het straatbeeld en ze hebben een negatieve invloed op de waarde van omliggende vastgoed."

Dit is de derde ronde voor de subsidie. Wie ervoor in aanmerking wilde komen kon tot 1 april een aanvraag indienen. "In totaal zijn 84 verzoeken binnengekomen. Alle projecten die aan de voorwaarden voldeden, zijn gehonoreerd."

De meeste projecten zijn volgens Zeeland van particulieren die hun woning willen slopen, samenvoegen of iets nieuws willen bouwen op de plaats van een krot. Bij veertig projecten worden één of meerdere vervallen woningen uit de markt genomen.

De ruimte die vrijkomt wordt gebruikt voor het bijtrekken van een tuin, het bouwen van een schuur, het vergroten van de woonkamer of het levensloopbestendig maken van de woning, door een slaapkamer met badkamer op de begane grond te bouwen. Soms wordt een nieuwe woning teruggebouwd of samengevoegd.

Onverkoopbaar

De projecten zijn bijzonder door de verhalen die erachter schuilgaan, aldus de provincie. "Twaalf oude bejaardenwoningen in Kortgene worden gesloopt en de vrijgekomen ruimte zorgt voor lucht en ruimte in de wijk. In Middelburg worden 43 particuliere woningen energieneutraal." De subsidie zorgt er volgens Zeeland voor dat huizen energiezuiniger worden.

"Er staan veel verouderde, inmiddels onverkoopbare woningen in Zeeland. De woningvraag verandert door de krimp, vergrijzing en veranderde gezinssamenstellingen. In de toekomst dreigt dit een veel groter probleem te worden", aldus de provincie.

Bouwsector

Ook de lokale bouwsector profiteert volgens Zeeland van de regeling. "Drie miljoen euro subsidie genereert ongeveer 27 miljoen aan investeringen voor sloop, verbouwing of restauratie van panden."

De regeling krijgt een vervolg nadat de derde ronde is geëvalueerd. In het voorjaar van 2016 komt er een nieuwe subsidieronde. Klik hier voor het overzicht van alle gehonoreerde projecten.