De gemeente Reimerswaal investeert in een loket voor duurzaam bouwen. Hier kunnen inwoners terecht met bijvoorbeeld vragen over groene aanpassingen aan hun huis.

Voor het loket wil Reimerswaal voor drie jaar in zee gaan met het bedrijf Duurzaam Bouwloket. "Naast een heldere website biedt zij onder meer een actieve helpdesk, actieve koppeling met het lokale bedrijfsleven en verzorgt lokale voorlichtingsbijeenkomsten", staat in een gemeentelijke nota.

Reimerswalers kunnen bijvoorbeeld informatie opvragen over levensloopbestendigheid en Nul op de Meter-woningen.

Economie

"Duurzaam Bouwloket geeft ons de mogelijkheid om vraag en aanbod op lokale schaal met elkaar te verbinden, burgers te ontzorgen en de lokale economie te stimuleren."

Zo kunnen woningbezitters die hun huis willen verduurzamen op de website zien welke bedrijven in de buurt zij hiervoor in de arm kunnen nemen.

Kosten

De kosten voor het loket worden het eerste jaar vergoed voor Reimerswaal via een subsidie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De twee laatste jaren is de gemeente 4680 euro per jaar kwijt aan het informatiepunt.